Γάγγλιο καρπού

Μια πολύ συνήθης μάζα που παρατηρείται στον καρπό είναι το λεγόμενο γάγγλιο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παρατηρείται στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού, αν και παρατηρούνται και άλλες εντοπίσεις όπως στην παλαμίαια επιφάνεια του ή στη ραχιαία επιφάνεια  των μετακαρπίων και των δακτύλων.

Read more: Γάγγλιο καρπού

  • Hits: 105